Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ | Lão Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ

CHÚ GIẢI
PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ
TRANG NGHIÊM THANH TỊNH
BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH

| Bồ Tát giới đệ tử Vận Thành Hạ Liên Cư hội tập |
Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa kính dịch sang Việt ngữ
Giảo chánh: Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong

Advertisements

Gửi thư hồi âm:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: