Niệm Phật Vãng Sanh Tôi Có Thể Làm Được Không?

LƯỢC GIẢNG DI ĐÀ ĐẠI NGUYỆN

| Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không |

Chuyển ngữ: Minh Hải – Ban biên tập Học Làm Người Tốt
Dịch giả: Thích Thiện Trang

(!) MP3

1 2 3 4 5 6

(!) VIDEO

1 2 3 4 5 6
Advertisements
Comments Off on Niệm Phật Vãng Sanh Tôi Có Thể Làm Được Không?
%d bloggers like this: