Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Giảng Ký

ĐỊA TẠNG BỒ TÁT
BỔN NGUYỆN KINH GIẢNG KÝ

| Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không |

http://www.niemphat.net/Luan/diatangquyen1-2.zip

(!) PDF

Kinh Văn |Hán Việt Văn |Việt Văn

Giảng Ký |TẢI VỀ


(!) MP3

Diễn Đọc Kinh Văn |01 |02

Tụng Kinh Văn

Thầy Thích Trí Thoát
Thầy Thích Huệ Duyên
Thầy Thích Thiện Thuần

Niệm Danh Hiệu Địa Tạng |TẢI VỀ

ĐỊA TẠNG GIẢNG KÝ
TRỌN BỘ 51 TẬP

Thu Âm Lần 2 đọc dựa theo video, bỏ phần dịch nghĩa của Kinh văn

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
50 51.

Thu Âm Lần 1 có đọc phần dịch nghĩa của Kinh văn

Điều Chỉnh Tốc Độ Đọc Chậm Dễ Nghe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
50 51.
Nguyên Bản Đọc Hơi Nhanh
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
50 51.

(!) VIDEO

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
50 51.
Advertisements

Gửi thư hồi âm:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: