Kinh Lăng Nghiêm – Thanh Tịnh Minh Hối Chương

KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM
THANH TỊNH MINH HỐI CHƯƠNG

Bốn Điều Giáo Huấn Thanh Tịnh Sáng Suốt

| Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không |

Khởi Giảng Năm 1992 – Tổng Cộng Có 7 Tập

(!) MP3

01 02 03 04 05 06 07.

(!) VIDEO

01 02 03 04 05 06 07.
Khởi Giảng Năm 1982 – Tổng Cộng Có 5 Tập

(!) MP3

01 02 03 04 05.

(!) VIDEO

01 02 03 04 05.
Advertisements

Gửi thư hồi âm:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: