Tiết Mục “Sống” Trong Chương Trình Về Giáo Dục Đời Sống

TIẾT MỤC SỐNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH
VỀ GIÁO DỤC ĐỜI SỐNG

| Văn Hóa Truyền Thống, Giáo Dục Thánh Hiền |

Cẩn dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

Advertisements
Comments Off on Tiết Mục “Sống” Trong Chương Trình Về Giáo Dục Đời Sống
%d bloggers like this: