An Sĩ Toàn Thư – Chu An Sĩ

Ấn Quang Đại Sư, Ấn Quang Pháp Sư, Liên Tông Thập Tam Tổ
An Sĩ toàn thư là một tập sách khuyến thiện được Đại sư Ấn Quang nhiều lần khen ngợi. Đích thân ngài cũng đã vận động, tổ chức việc in ấn lưu hành, số lượng lên đến hàng vạn quyển.


AN SỸ TOÀN THƯ

| Soạn giả Chu An Sỹ |
Việt dịch và chú giải: Nguyễn Minh Tiến

(!) MP3

01 – Âm Chất Văn Quảng Nghĩa

| Khuyên Người Tin Sâu Nhân Quả

Quyển Thượng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46.

Quyển Hạ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41.

02 – Vạn Thiện Tiên Tư

| Khuyên Người Bỏ Sự Giết Hại

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66.

03 – Dục Hải Hồi Cuồng

| Khuyên Người Bỏ Sự Tham Dục

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49.

04 – Tây Quy Trực Chỉ

| Khuyên Người Niệm Phật Cầu Sinh Tịnh Độ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18.

Phụ Lục – Chuyển Họa Thành Phúc

| Những Câu Chuyện Có Thật Và Nguyên Lý Thay Đổi Số Phận

1 2 3 4 5 6 7.
Advertisements

Gửi thư hồi âm:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: