Đệ Tử Quy Đã Cứu Sống Đời Tôi

ĐỆ TỬ QUY ĐÃ CỨU SỐNG ĐỜI TÔI

| Đồng Học Hồ Bân |

(!) VIDEO TẢI VỀ


VÌ SAO PHẢI KIỂM TRA MÃ MD5 (MD5 CHECKSUM) SAU KHI TẢI VỀ ?
+
HƯỚNG DẪN

PHẦN MỀM MD5-CHECKSUM.exe

1 VCD

ho-ban-de-tu-quy-da-cuu-song-doi-toi.part1.exe
MD5 Checksum:5df9071e0578b1d3bbe7cfb048fc9bb3

ho-ban-de-tu-quy-da-cuu-song-doi-toi.part2.rar
MD5 Checksum:67594f723823fda48b57c8de001fe3b1

Sau khi đã tải về đầy đủ các phần, chạy file
ho-ban-de-tu-quy-da-cuu-song-doi-toi.part1.exe
ở cùng thư mục để tạo VCD hoàn chỉnh.

Advertisements
Comments Off on Đệ Tử Quy Đã Cứu Sống Đời Tôi
%d bloggers like this: