Kinh Vô Lượng Thọ Phẩm 6

KINH VÔ LƯỢNG THỌ PHẨM 6

| Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không |

Chuyển ngữ: Quan Âm Tịnh Thất

(!) MP3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.

(!) VIDEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
Advertisements
Comments Off on Kinh Vô Lượng Thọ Phẩm 6
%d bloggers like this: