NHÂN SINH QUAN LÝ TRÍ

LÀM THẾ NÀO ĐỂ XÂY DỰNG MỘT
NHÂN SINH QUAN LÝ TRÍ

| Thầy Thái Lễ Húc |

(!) MP3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(!) VIDEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VÌ SAO PHẢI KIỂM TRA MÃ MD5 (MD5 CHECKSUM) SAU KHI TẢI VỀ ?
+
HƯỚNG DẪN

PHẦN MỀM MD5-CHECKSUM.exe

1 DVD (Update lần 3)

Nhan-Sinh-Quan-Ly-Tri-DVD.part01.exe
MD5 Checksum:5aafcf059a9e51a13b165be55d9bd667

Nhan-Sinh-Quan-Ly-Tri-DVD.part02.rar
MD5 Checksum:03a4ccbb18ec299d784e0bd78c03b0fc

Nhan-Sinh-Quan-Ly-Tri-DVD.part03.rar
MD5 Checksum:65a053dd385b986e96ef65345cdc2610

Nhan-Sinh-Quan-Ly-Tri-DVD.part04.rar
MD5 Checksum:766e7e35e2bf77b1699ae1c6d5e41d03

Nhan-Sinh-Quan-Ly-Tri-DVD.part05.rar
MD5 Checksum:e6c21cae7e08b6c37c023d3310d4e502

Nhan-Sinh-Quan-Ly-Tri-DVD.part06.rar
MD5 Checksum:dad2b85f3bf1353a511cdc4f3e834e34

Nhan-Sinh-Quan-Ly-Tri-DVD.part07.rar
MD5 Checksum:d9d1b3518d0fb7eecb073b2daa481e5c

Nhan-Sinh-Quan-Ly-Tri-DVD.part08.rar
MD5 Checksum:a48e3a1064daa2313e165a138b6b3820

Nhan-Sinh-Quan-Ly-Tri-DVD.part09.rar
MD5 Checksum:e202ddf921475a1ac883f85a71b7d2ad

Nhan-Sinh-Quan-Ly-Tri-DVD.part10.rar
MD5 Checksum:e0319cfa58fd306f4a7ff33368fed85b

Sau khi đã tải về đầy đủ các phần, chạy file
Nhan-Sinh-Quan-Ly-Tri-DVD.part01.exe
ở cùng thư mục để tạo DVD hoàn chỉnh.

Gửi thư hồi âm:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: