Phim Phật Giáo

PHẬT THUYẾT KINH VÔ LƯỢNG THỌ

| Phim Hoạt Hình |

(!) VIDEO MP4 TẢI VỀ

______

:: Buddha – Đức Phật (55 Tập) + MP4 | DVD

:: Phật Thuyết Luân Chuyển Ngũ Đạo Tội Phước Báo Ứng Kinh

:: Liễu Phàm Tứ Huấn (Phương Pháp Tu Phúc Tích Đức – Cải Tạo Vận Mạng)

:: Cuộc Đời Cư Sĩ Viên Hoàng | Liễu Phàm Tứ Huấn + DVD

:: Du Tịnh Ý Công Gặp Táo Thần (Nhân Quả Cảm Ứng) + DVD

:: Phật Thuyết Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (Phim hoạt hình)

:: Địa Ngục Khổ Mau Giác Ngộ (Phim hoạt hình)

:: Tấm Gương Hiếu Thảo Châu Thọ Xương (Phim hoạt hình) + DVD

:: Vua Thuấn Đạo Hiếu Cảm Động Đất Trời (Phim hoạt hình) + DVD

:: Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Kinh (Phim hoạt hình)

:: Phật Thuyết Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật (Phim hoạt hình)

:: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni – Nhân Gian Phật Đà (Phim hoạt hình)

:: Lục Tổ Huệ Năng (Phim truyện Phật giáo)

:: Niệm Phật Thành Phật (Phim hoạt hình 3D)

:: Địa Ngục Biến Tướng Đồ + DVD

:: Nhị Thập Tứ Hiếu | 24 Tấm Gương Hiếu Thảo (Phim hoạt hình) + DVD

:: Sự Tích Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát | Bần Nữ Khất Trai (Phim hoạt hình)

:: Sự Giác Ngộ Của Một Nhà Nuôi Lợn, Anh Lạc Hồng Hiền (Chuyện đời thật)

:: Phật Pháp Vi Diệu (Phim hoạt hình)

:: Bé Mỹ Quân Niệm Phật Vãng Sanh (Phim hoạt hình)

:: Địa Ngục Ký Sự (Phim hoạt hình) + DVD

:: Giá Trị Của Sinh Mạng (Phim hoạt hình)

:: Phật Thuyết Nhân Quả (Phim hoạt hình)

:: Phóng Sanh Và Hộ Sanh (Phim hoạt hình)

:: Cảm Ứng Thiên | Câu Chuyện Nhân Quả (Phim hoạt hình) + DVD

:: Sự Tích Địa Tạng Bồ Tát (Phim hoạt hình) + DVD

:: 10 Câu Chuyện Thời Đức Phật (Phim hoạt hình) + DVD

:: Sự Tích Quán Thế Âm Bồ Tát (Phim hoạt hình) + DVD

:: Cuộc Đời Đức Phật – The Life Of Buddha (Phim hoạt hình) + DVD

:: Sự Tích Phật A Di Đà (Phim hoạt hình) + DVD

:: Chú Sa-di Hoan Hỷ Nhìn Cuộc Đời (Phim hoạt hình) + DVD

Advertisements

Gửi thư hồi âm:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: