VIDEO : Sự Tích Phật Bồ Tát | Nhân Quả | Hiếu Đạo …

PHẬT THUYẾT KINH VÔ LƯỢNG THỌ

| Phim Hoạt Hình |

(!) VIDEO MP4 TẢI VỀ

______

:: Phật Thuyết Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (Phim hoạt hình)

:: Địa Ngục Khổ Mau Giác Ngộ (Phim hoạt hình)

:: Nhân Loại Làm Thế Nào Để Đối Mặt Với Thiên Tai (Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ)

:: Nhân Loại Làm Sao Ứng Phó Với Thiên Tai (Chuyển ngữ Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam)

:: Yêu Thương Con Cái Đúng Cách (Tọa Đàm)

:: Tấm Gương Hiếu Thảo Châu Thọ Xương (Phim hoạt hình)

:: Vua Thuấn Đạo Hiếu Cảm Động Đất Trời (Phim hoạt hình)

:: Quý Tiếc Sinh Mạng, Xin Đừng Phá Thai Giết Trẻ 3 Tập

:: Phim Truyện Báo Ứng Hiện Đời 5 Tập

:: Cư Sĩ Thường Phúc Tự Tại Vãng Sanh Biết Trước Ngày Giờ

:: Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Kinh (Phim hoạt hình)

:: Phật Thuyết A Di Đà Kinh (Phim hoạt hình)

:: Phật Thuyết Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật (Phim hoạt hình)

:: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni – Nhân Gian Phật Đà (Phim hoạt hình)

:: Lục Tổ Huệ Năng : “Nếu người thật tu đạo, chẳng thấy lỗi người khác” (Phim truyện Phật giáo)

:: Niệm Phật Diệt Tội (Phim truyện Phật giáo)

:: Niệm Phật Thành Phật (Phim hoạt hình 3D)

:: Địa Ngục Biến Tướng Đồ

:: Nhị Thập Tứ Hiếu | 24 Tấm Gương Hiếu Thảo (Phim hoạt hình)

:: Sự Tích Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát | Bần Nữ Khất Trai (Phim hoạt hình)

:: Nghiệp Báo Của Việc Phá Thai (Phim hoạt hình)

:: Sự Giác Ngộ Của Một Nhà Nuôi Lợn, Anh Lạc Hồng Hiền (Chuyện đời thật)

:: Phóng Sanh Ếch Niệm Phật Biết Ơn (Phim hoạt hình)

:: Quan Âm Bất Khẳng Khứ (Phim truyện Phật giáo)

:: Phật Pháp Vi Diệu (Phim hoạt hình)

:: Bé Mỹ Quân Niệm Phật Vãng Sanh (Phim hoạt hình)

:: Tai Họa Của Việc Sát Sanh Và Tà Dâm (Phim hoạt hình)

:: Con Đường Giác Ngộ (Phim phật giáo) 4 Tập

:: Địa Ngục Ký Sự (Phim hoạt hình) 5 Tập

:: Bảo Hộ Sinh Mạng (Phim hoạt hình)

:: Giá Trị Của Sinh Mạng (Phim hoạt hình)

:: Những Thai Nhi Vô Tội (Phim hoạt hình)

:: Liễu Phàm Tứ Huấn (Câu chuyện số mệnh)

:: Cuộc Đời Cư Sĩ Viên Hoàng | Liễu Phàm Tứ Huấn (Phim giáo dục cải tạo vận mạng) 23 Video

:: Nghịch Duyên (Phim dựa trên một câu chuyện có thật)

:: Du Tịnh Ý Công Gặp Táo Thần (Phim nhân quả)

:: Phật Thuyết Nhân Quả (Phim hoạt hình) 18 Video

:: Phóng Sanh Và Hộ Sanh (Phim hoạt hình)

:: Phật Thuyết A Di Đà Kinh (Phim hoạt hình)

:: Cảm Ứng Thiên | Câu Chuyện Nhân Quả (Phim hoạt hình)

:: Sự Tích Địa Tạng Bồ Tát (Phim hoạt hình)

:: 10 Câu Chuyện Thời Đức Phật (Phim hoạt hình)

:: Sự Tích Quán Thế Âm Bồ Tát (Phim hoạt hình)

:: Sự Tích Đức Phật – The Life Of Buddha (Phim hoạt hình)

:: Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện (Phim hoạt hình)

:: Sự Tích Phật A-Di-Đà (Phim hoạt hình)

:: Lễ Phật Và Y Học (Pháp Sư Đạo Chứng)

:: Chú Sa-di Hoan Hỷ Nhìn Cuộc Đời (Phim hoạt hình)

Gửi thư hồi âm:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: