Thiên Hạ Phụ Tử – Đứa Bé 5 Tuổi Thực Tiễn Đệ Tử Quy

THIÊN HẠ PHỤ TỬ
Đứa Bé 5 Tuổi Thực Tiễn Đệ Tử Quy

| Văn Hóa Truyền Thống, Giáo Dục Thánh Hiền |

Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ, Mộ Tịnh Cư Sĩ, Liên Tú Cư Sĩ

(!) MP3

1 2 3 4 5 6 7.

(!) VIDEO

1 2 3 4 5 6 7.
Advertisements
Comments Off on Thiên Hạ Phụ Tử – Đứa Bé 5 Tuổi Thực Tiễn Đệ Tử Quy
%d bloggers like this: