Kinh Lăng Nghiêm – Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương

KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM
ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT NIỆM PHẬT
VIÊN THÔNG CHƯƠNG

| Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không |

(!) MP3

1 2 3 4 5 6 7 8

(!) VIDEO

1 2 3 4 5 6 7 8
Advertisements

Gửi thư hồi âm:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: