Nhân Loại Làm Thế Nào Để Đối Mặt Với Thiên Tai

NHÂN LOẠI & THIÊN TAI

| Hòa Thượng Tịnh Không |

Nhân Loại Và Thiên Tai, Nhan Loai Va Thien Tai

I- Nhân Loại Làm Thế Nào Để Đối Mặt Với Thiên Tai
II- Nguồn Gốc Tai Nạn Của Người Thế Gian
III- Thế Giới Loài Người Sẽ Đi Về Đâu

Phóng vấn: Thầy Trần Đại Huệ – Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ

(!) MP3

01 02 03

(!) VIDEO

01 02 03

(!) DVD

VÌ SAO PHẢI KIỂM TRA MÃ MD5 (MD5 CHECKSUM) SAU KHI TẢI VỀ ?
+
HƯỚNG DẪN

PHẦN MỀM MD5-CHECKSUM.exe

DVD 1 + Nhân Loại Làm Thế Nào Để Đối Mặt Với Thiên Tai

Nhan-Loai-Va-Thien-Tai.part01.exe
MD5 Checksum:eab2a15e9b26d73f060beeb7c525d041

Nhan-Loai-Va-Thien-Tai.part02.rar
MD5 Checksum:8001d6ba135802594985bcf24bf9791e

Nhan-Loai-Va-Thien-Tai.part03.rar
MD5 Checksum:021af4c44e5d18555dc9029fda881f7c

Nhan-Loai-Va-Thien-Tai.part04.rar
MD5 Checksum:5c3fd6ed2b19c25de1607fb6dc5a2922

Nhan-Loai-Va-Thien-Tai.part05.rar
MD5 Checksum:c6493a19e2fa44937a5a947af6c75a1a

Nhan-Loai-Va-Thien-Tai.part06.rar
MD5 Checksum:ee2fae978eaaf13323cc7317e4404353

Nhan-Loai-Va-Thien-Tai.part07.rar
MD5 Checksum:d36ad51be202d5f985f2fd8599d33cec

Nhan-Loai-Va-Thien-Tai.part08.rar
MD5 Checksum:7e9be42bf948926ba6908c05d9a11f96

Nhan-Loai-Va-Thien-Tai.part09.rar
MD5 Checksum:8c6b0c0b6561722bcb701c0655bfc2a4

Nhan-Loai-Va-Thien-Tai.part10.rar
MD5 Checksum:9d6d9213bfdbee34c380916f96b761f8

Nhan-Loai-Va-Thien-Tai.part11.rar
MD5 Checksum:5a6885473b9f1689bffe5d94bcefdfb0

Sau khi đã tải về đầy đủ các phần, chạy file
Nhan-Loai-Va-Thien-Tai.part01.exe
ở cùng thư mục để tạo DVD hoàn chỉnh.

DVD 2 + Nguồn Gốc Tai Nạn Của Người Thế Gian
+ Thế Giới Loài Người Sẽ Đi Về Đâu

Nhan-Loai-Va-Thien-Tai2.part01.exe
MD5 Checksum:38c91c452536433fe8b039fe1e8fc158

Nhan-Loai-Va-Thien-Tai2.part02.rar
MD5 Checksum:2d15a67e773c00fb07502ca8aa756bb5

Nhan-Loai-Va-Thien-Tai2.part03.rar
MD5 Checksum:51bb495c785c09d01d2927aa94ec4ecc

Nhan-Loai-Va-Thien-Tai2.part04.rar
MD5 Checksum:908f84a6c7e4e8968e1c187cca5c311a

Nhan-Loai-Va-Thien-Tai2.part05.rar
MD5 Checksum:ff4bc44b75ce20fb1764f2f3444fd35a

Nhan-Loai-Va-Thien-Tai2.part06.rar
MD5 Checksum:8b7248e40b6981c1adf59a67ca2385f1

Nhan-Loai-Va-Thien-Tai2.part07.rar
MD5 Checksum:bab966015f5c522ec8f82e2e742ad751

Nhan-Loai-Va-Thien-Tai2.part08.rar
MD5 Checksum:b028c2aa5180b0f18d4ab48fe839bd1f

Nhan-Loai-Va-Thien-Tai2.part09.rar
MD5 Checksum:bf84536ea284d6ac38f224dc6e99aafd

Nhan-Loai-Va-Thien-Tai2.part10.rar
MD5 Checksum:21d5cce40f1e6185b00410ae84cccd54

Nhan-Loai-Va-Thien-Tai2.part11.rar
MD5 Checksum:2db6bf891405b64feee26f0142f41e6c

Sau khi đã tải về đầy đủ các phần, chạy file
Nhan-Loai-Va-Thien-Tai2.part01.exe
ở cùng thư mục để tạo DVD hoàn chỉnh.

Advertisements

Gửi thư hồi âm:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: