Nhân Loại Làm Thế Nào Để Đối Mặt Với Thiên Tai

NHÂN LOẠI ĐỐI MẶT VỚI THIÊN TAI

ÂN SƯ NGÀN NĂM KHÓ GẶP
LÃO PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

Cẩn dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

(!) MP3

01 02 03

(!) VIDEO

01 02 03
Advertisements

Gửi thư hồi âm:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: