Cảm Ứng Thiên Vựng Biên

CẢM ỨNG THIÊN
VỰNG BIÊN

| theo bản in của Phật Đà Giáo Dục Cơ Kim Hội năm 2000 |

Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Giảo duyệt: Huệ Trang và Đức Phong

Advertisements
Comments Off on Cảm Ứng Thiên Vựng Biên
%d bloggers like this: