Đệ Tử Quy | Đạo Làm Con | Con Đường Hạnh Phúc Nhân Sinh | Giáo Dục Phẩm Đức Trẻ Thơ

ĐỆ TỬ QUY

:: Đệ Tử Quy – Hạnh Phúc Nhân Sinh

| Giám định: Lão pháp sư Tịnh Không – Chủ giảng: Thầy Thái Lễ Húc

Cẩn dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ – Giọng đọc: Hạnh Quang

(!) MP3

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40.

(!) VIDEO

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40.

:: Làm Thế Nào Để Trẻ Thơ Tiếp Nhận Giáo Dục Phẩm Đức | Thầy Thái Lễ Húc

:: Phim Hoạt Hình Đệ Tử Quy | TT. Diệu Pháp Âm

(!) VIDEO TẢI VỀ

:: Đạo Làm Con | Tranh Màu Đệ Tử Quy

(!) EBOOK | PDF
01 02 03 04 05 06 07 08

(!) MP3 1 | 2

:: Lễ Phép Thường Ngày | Phim Hoạt Hình

(!) VIDEO TẢI VỀ

:: Yêu Thương Con Cái Đúng Cách | Tọa Đàm

(!) VIDEO TẢI VỀ

:: Đệ Tử Quy Đã Cứu Sống Đời Tôi (Hồ Bân)

(!) VIDEO TẢI VỀ

:: Sự Phản Tỉnh Của Một Bệnh Nhân Ung Thư (Cô Giáo Trương Hoa)

(!) VIDEO TẢI VỀ

:: Con Không Dám Oán Hận Cha Mẹ Nữa (Cô Giáo Phó Xung)

(!) VIDEO TẢI VỀ

Advertisements

Gửi thư hồi âm:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: