Nguyên Nhân Chúng Ta Mất Hết Phước Báo

NẾU CHÚNG TA CỨ SỐNG NHƯ THẾ NÀY
TẤT CẢ PHƯỚC BÁO SẼ TIÊU TAN HẾT

Cẩn dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

(!) MP3 TẢI VỀ

Advertisements
Comments Off on Nguyên Nhân Chúng Ta Mất Hết Phước Báo
%d bloggers like this: