Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác


PHẬT THUYẾT
ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ
TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH

| Bồ Tát giới đệ tử Vận Thành Hạ Liên Cư hội tập |

HỘI TẬP KINH VÔ LƯỢNG THỌ
Lão Cư Sĩ Hạ Liên Cư

Lão Cư Sĩ Hạ Liên Cư

Lão Cư Sĩ Hạ Liên Cư

(!) EBOOK | PDF

Tải về


CHÚ GIẢI KINH VÔ LƯỢNG THỌ
Lão Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ

Lão Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ

Lão Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ

(!) EBOOK | PDF

Tải về

(!) AUDIO | MP3

001 002 003 004 005 006
007 008 009 010 011 012
013 014 015 016 017 018
019 020 021 022 023 024

GIẢNG GIẢI KINH VÔ LƯỢNG THỌ
Hòa Thượng Tịnh Không

Hòa Thượng Tịnh Không

Hòa Thượng Tịnh Không

(!) AUDIO | MP3
001 002 003 004 005 006
007 008 009 010 011 012
013 014 015 016 017 018
019 020 021 022 023 024
025 026 027 028 029 030
031 032 033 034 035 036
037 038 039 040 041 042
043 044 045 046 047 048

Xin để lại hồi âm

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: