Vạn Ác Dâm Vi Thủ

VẠN ÁC DÂM VI THỦ

| Trong ngàn vạn cái ác việc tà dâm đứng đầu |


Những Lời Khuyên Có Minh Chứng Cụ Thể
Chọn Lọc Từ 2 Bộ Sách
An Sỹ Toàn Thư
Ngăn Cơn Sóng Dữ Của Biển Dục
& Báo Ứng Hiện Đời (BUHD)

Mong hãy chí thành sám hối,
cải sửa lỗi nay, về sau không phạm!

Khuyên Người Cầu Công Danh

Khuyên Người Cầu Sống Lâu

Khuyên Hàng Thanh Thiếu Niên

Khuyên Những Kẻ Mê Đắm Lầu Xanh

Khuyên Người Phải Biết Sám Hối Tội Lỗi

Khuyên Người Lỡ Phạm Các Tội Nặng

Khuyên Các Gia Đình Bất Hòa

Khuyên Người Buôn Bán, Nông Phu, Thợ Thuyền

Khuyên Người Làm Thầy Thuốc

Khuyên Người Làm Quan

BUHD Bệnh Trời Cho

BUHD Mỹ Nữ Và Thổ Phỉ

BUHD Người Chồng Tài Hoa

BUHD Người Vợ Đau Khổ

BUHD Tình Chấp Nhiều Đời

BUHD Quả Báo Tà Hạnh

BUHD Diễm Tuyết

BUHD Mối Tình Tay Ba

BUHD Đồng Nghiệp Chiêu Cảm

BUHD Không Nên Ăn Mặc Hở Hang

BUHD Niềm Đau Tuổi Nhỏ

Những Điểm Cốt Yếu Trong Kinh Điển

Quán Tưởng Bào Thai Như Tù Ngục

Quán Ký Sinh Trùng

Quán Bất Tịnh

Bốn Cách Quán Tưởng Khởi Sinh Sự Rõ Biết

Chín Phép Quán Tử Thi

Quán Luân Hồi & Quán Xét Tình Dục Ở Các Cõi Trời

Quán Xét Nhân Duyên

Quán Giải Thoát

Tổng Luận Về Nghiệp Tham Dục

Phân Tích Giải Trừ Nghi Vấn Về Nhân Quả

Giải Đáp Thắc Mắc Về Ngăn Ngừa Tà Dâm

Phá Bỏ Những Sai Lầm Khi Thực Hành Tu Tập

Hiểu Biết Phân Biệt Về Thai Nhi

Thân Thể Diệt Mất, Thần Thức Vẫn Còn

Giải Đáp Nghi Vấn Về Thân Trung Ấm

Giảng Rõ Chỗ Vi Diệu Của Thể Tánh

Nguyên Nhân Rơi Vào Các Đường Ác

Nguyên Nhân Thiết Lập Lễ Nghi Cưới Gả

Nghi Vấn Về Sám Hối Và Vãng Sinh

Đức Như Lai Ứng Hóa

Comments Off on Vạn Ác Dâm Vi Thủ
%d bloggers like this: