Tư Lương Tịnh Độ

TƯ LƯƠNG TỊNH ĐỘ

| Pháp Sư Tịnh Không |

(!) MP3

01 02 03 04

(!) VIDEO

01 02 03 04

VÌ SAO PHẢI KIỂM TRA MÃ MD5 (MD5 CHECKSUM) SAU KHI TẢI VỀ ?
+
HƯỚNG DẪN

PHẦN MỀM MD5-CHECKSUM.exe

VCD 1 (Tập 1 + 2)

Tu-Luong-Tinh-Do-1-VCD.part1.exe
MD5 Checksum:148816714dc822dfd1b243618d64b20b

Tu-Luong-Tinh-Do-1-VCD.part2.rar
MD5 Checksum:7a9bd014a0bf48b9d83378eef153e0c3

Tu-Luong-Tinh-Do-1-VCD.part3.rar
MD5 Checksum:e963986350e08b4f50af66052a22c887

Sau khi đã tải về đầy đủ các phần, chạy file
Tu-Luong-Tinh-Do-1-VCD.part1.exe
ở cùng thư mục để tạo VCD hoàn chỉnh.

VCD 2 (Tập 3 + 4)

Tu-Luong-Tinh-Do-2-VCD.part1.exe
MD5 Checksum:470e3d1a4d94a88b51ed8bcfe87b1fcd

Tu-Luong-Tinh-Do-2-VCD.part2.rar
MD5 Checksum:e47d1977bb04f6923c6e9af12edcac5d

Tu-Luong-Tinh-Do-2-VCD.part3.rar
MD5 Checksum:c63b5121558f3c54b8e3f2319a136734

Sau khi đã tải về đầy đủ các phần, chạy file
Tu-Luong-Tinh-Do-2-VCD.part1.exe
ở cùng thư mục để tạo VCD hoàn chỉnh.

Advertisements

Gửi thư hồi âm:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: