TÔI GIÀ RỒI, GIÀ THẬT RỒI!


TÔI GIÀ RỒI, GIÀ THẬT RỒI!

ÂN SƯ NGÀN NĂM KHÓ GẶP
HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG

Chuyển ngữ: Minh Hải
Ban biên tập Học Làm Người Tốt

(!) AUDIO | MP3 TẢI VỀ
(!) VIDEO | MP4 TẢI VỀ

TÔI GIÀ RỒI, GIÀ THẬT RỒI!

Trong thời gian này, tôi ở Singapore, Malaysia du lịch, đã ăn tết ở Malaysia. Sau khi quay về, điều các đồng học quan tâm nhất là có phải sẽ giảng tiếp Kinh Vô Lượng Thọ không? Tôi nói chúng tôi sẽ giảng tiếp, thời gian có thể dài một chút, do nguyên nhân gì? Hôm nay quý vị đã nhìn thấy rồi, tôi đã đeo kính rồi. Đây là lần đầu tiên, không đeo kính chữ trong quyển Kinh này không nhìn thấy rõ, chỉ thấy mờ mờ; nghĩa là tôi già rồi, già thật rồi! Thể lực suy rồi, thời gian nghỉ ngơi dài hơn. Những chứng bệnh này của người già đã nhìn thấy trên thân thể tôi, không chịu già cũng không được. Cho nên sau này Kinh sẽ giảng, giảng chậm chậm lại, không sốt ruột. Đại đa số thời gian tôi sẽ đều từ chối hết, khước từ giảng kinh, diễn giảng cũng khước từ luôn, ngay cả những việc đệ từ (viết lời tựa) tất thảy tôi đều không làm nữa. Các đồng học nhìn thấy tôi, cảm thấy sức khỏe khí lực tôi cũng còn khá, còn tốt. Trên thực tế so với đầu năm có khác biệt, đừng nói chi là năm ngoái. Đây là một thông tin mà ông Trời phát tới cho tôi. Thông tin này rất là quan trọng, tức là con người nên biết con đường hiện tiền phải đi ra sao? Học Phật 63 năm, giảng Kinh 60 năm, có nắm chắc việc vãng sanh không? Không nắm chắc, phải làm sao? Thầy giáo đã dạy tôi “nhìn thấu, buông bỏ”. Ngày nay không cho phép tôi không nhìn thấu, không cho phép tôi không buông bỏ, buông bỏ triệt để, chỉ một bộ Kinh, một câu Phật hiệu, bảo đảm tôi vãng sanh đến Thế Giới Cực Lạc, một đời này tôi sẽ không uổng phí. Trong hiện tiền sẽ làm chứng minh cho các đồng tu.

Advertisements
Comments Off on TÔI GIÀ RỒI, GIÀ THẬT RỒI!
%d bloggers like this: