Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Pháp Sư Tịnh Không)

Thật vì sanh tử
Phát Bồ Đề tâm
Dùng tín nguyện sâu
Trì danh hiệu Phật

06. Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (2011 – 2012) | Pháp Sư Minh Nhẩn chuyển ngữ

(!)

Advertisements

Gửi thư hồi âm:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: