Pháp Sư Định Hoằng Khai Thị Về Việc Vãng Sanh Của Mẫu Thân

PHÁP SƯ ĐỊNH HOẰNG KHAI THỊ
VỀ VIỆC VÃNG SANH CỦA MẪU THÂN

Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ – Liên Tú Cư Sĩ

(!) VIDEO TẢI VỀ

Advertisements
Comments Off on Pháp Sư Định Hoằng Khai Thị Về Việc Vãng Sanh Của Mẫu Thân
%d bloggers like this: