Liên Trì Hải Hội | Cực Lạc Diệu Quả Đồ

(!) ẢNH TẢI VỀ

Liên trì hải hội.

Di Đà Như Lai,

Quan Âm, Thế Chí tọa Liên Đài.

Tiếp dẫn Thượng Kim Giai.

Đại thệ hoằng khai.

Phổ nguyện li trần ai.

Nam Mô Liên Trì Hải Hội Bồ Tát
Ma Ha Tát.

Advertisements

Gửi thư hồi âm:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: