Lão Hòa Thượng Tịnh Không Khai Thị Chúc Tết Năm Mậu Tuất 2018


KHAI THỊ CHÚC TẾT NĂM MẬU TUẤT 2018
SỐNG TRONG BỒ TÁT ĐẠO

ÂN SƯ NGÀN NĂM KHÓ GẶP
LÃO PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

Cẩn dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

(!) AUDIO | MP3 TẢI VỀ
(!) VIDEO | MP4 TẢI VỀ
Advertisements
Comments Off on Lão Hòa Thượng Tịnh Không Khai Thị Chúc Tết Năm Mậu Tuất 2018
%d bloggers like this: