Khai Thị Chúc Tết Năm 2017

KHAI THỊ CHÚC TẾT NĂM 2017

| Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không |

Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ

(!) VIDEO 01 | 02

Advertisements
Comments Off on Khai Thị Chúc Tết Năm 2017
%d bloggers like this: