Hòa Thượng Tịnh Không Chúc Tết Xuân Ất Mùi 2015

>> Chúc Mừng Năm Mới 2013
>> Chúc Mừng Năm Mới 2014

HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG
CHÚC TẾT XUÂN ẤT MÙI 2015

Gửi thư hồi âm:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: