Chúc Mừng Năm Mới 2013

BÀI GIẢNG ĐẦU XUÂN NĂM QUÝ TỴ 2013

| Pháp Sư Tịnh Không |

_(())_ Xem Video _(())_

Chào chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, chúc mọi người năm mới vui vẻ.

Từ lúc xuất gia cho đến ngày hôm nay, chúng tôi luôn có ý niệm giống như đức Thế Tôn suốt một đời dạy học.

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà năm mươi lăm năm rồi. Tôi nhớ ngày đầu tiên giảng kinh là năm tôi ba mươi ba tuổi, đã xuất gia rồi nhưng chưa thọ giới. Gần đây có một bạn đồng học tìm được một tấm ảnh, lúc đó tôi đã tốt nghiệp khóa hai tại Tam-Tạng Phật-Học viện, Thập-Phổ tự, tấm ảnh này là lần đầu tiên tôi dạy học tại Phật-Học viện, nhưng chưa có thọ giới, cho nên mọi người nhìn thấy tôi vẫn còn để tóc và mặc áo Hải Thanh, chứ không phải áo Cà sa. Xuất gia được hai năm tôi mới thọ giới, nhưng khi vừa mới xuất gia thì đã giảng kinh ở Phật-Học viện rồi.

Dùng Internet để giảng kinh cũng đã được mấy chục năm rồi. Việc dùng vệ tinh để giảng kinh được thành tựu là nhờ công đức của cư sĩ Trần Thái Quỳnh. Tính ra cũng đã được mười năm nay rồi, chúng ta bắt đầu từ năm 2003 đến năm nay vào năm thứ mười một.

Hôm nay nhân dịp đầu xuân năm mới, chúng ta cảm ơn thiện tâm của Trần chủ tịch đã giúp chúng tôi hằng ngày được cùng với rất nhiều rất nhiều đồng tu trên toàn thế giới cùng nhau học tập. Hiện nay khoa học kỹ thuật ngày càng tiến bộ, Internet hầu như cũng theo kịp vệ tinh truyền hình, mà chi phí càng lúc càng thấp, đây là một công cụ tốt. Hy vọng quý vị phát tâm hoằng pháp lợi sanh, bất luận là tại gia hay xuất gia, chúng ta phải đem Phật pháp Đại Tiểu thừa giải nghĩa cho rõ ràng, khiến cho xã hội đại chúng không đến nỗi hiểu lầm Phật giáo là mê tín.

Phật giáo là một tôn giáo, xét cho cùng thì Phật giáo cũng không phải là một tôn giáo. Là tôn giáo, hay không phải là tôn giáo thì chúng ta phải làm cho rõ ràng!…

Nếu theo hàm nghĩa danh từ “Tôn Giáo” của người Trung-Quốc mà nói, thì Phật giáo chính là tôn giáo. “Tôn” có ý nghĩa gì đây?… “Tôn” có nghĩa là chủ yếu, trọng yếu, tôn trọng sùng kính; “Giáo” là giáo dục, giáo học, giáo hóa. Kết hợp nghĩa của hai chữ này là “Giáo Dục Trọng Yếu”, trọng yếu của nhân loại là giáo dục, chủ yếu là giáo dục, quan trọng là giáo học, là giáo hóa, tôn trọng sùng kính. Như vậy Phật giáo hoàn toàn xứng đáng là một tôn giáo, Nho giáo cũng rất xứng đáng, đây tức là phù hợp với nghĩa “Tôn Giáo” của người Trung-Quốc giảng nói.

Nói chung, tôn giáo luôn luôn có sự quan hệ không thể tách rời với Thần linh, Quỷ Thần. Điều này thì trong Phật giáo không có, cho nên nói, “Phật giáo không phải là tôn giáo” là ở điểm này.
Phật giáo không phải là một đấng tạo hóa, cũng không phải là một chân thần, nhưng Phật giáo luôn tôn trọng tạo hóa, tôn trọng chân thần.

Phật giáo đề xướng “Lễ kính chư Phật”, “Nhất thiết chúng sanh bổn lai thị Phật”, cho nên Phật giáo là Thanh Tịnh, Bình Đẳng, Cung Kính, Xưng Tán, Cúng Dường. Trong cúng dường thì đặc biệt coi trọng “Pháp cúng dường”.

Cho nên có được công cụ (Hoằng pháp) tốt như thế, chúng ta rất cảm ơn, khiến cho rất nhiều rất nhiều người được lợi ích. Sau này chúng ta nhận thức được pháp môn Tịnh-Tông và “Nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu”. Tôi còn sống một ngày thì giảng kinh Vô-Lượng-Thọ một ngày. Tôi chỉ giảng một bộ kinh này, chỉ một câu A Di-Đà Phật, một mục tiêu cầu sanh Tịnh-Độ, những việc khác tôi đều buông xuống hết…

Hy vọng chư vị đồng tu Tịnh-Tông chúng ta phải thật sự nổ lực nghe kinh, niệm Phật, tự độ, độ tha, chúng ta đem công đức hồi hướng, khẩn cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình; học tập đệ tử quy, nhiên hậu chúng ta có thể ảnh hưởng đến toàn thế giới, giúp thế giới hóa giải xung đột, hóa giải tai nạn, xúc tiến an định hòa bình.

Xin cảm ơn, năm mới chúc phúc tất cả mọi người.

Chư ác mạc tác,
Chúng thiện phụng hành.
Tuế tuế bình an,
Niên niên như ý.

Cảm ơn mọi người.

(Hòa Thượng Tịnh Không)

(!) VIDEO TẢI VỀ
Comments Off on Chúc Mừng Năm Mới 2013
%d bloggers like this: