(1 DVD) GƯƠNG HIẾU THẢO : CHU THỌ XƯƠNG & VUA THUẤN

DVD GƯƠNG HIẾU THẢO
CHU THỌ XƯƠNG & VUA THUẤN

| Phim Hoạt Hình |

(!) DVD

VÌ SAO PHẢI KIỂM TRA MÃ MD5 (MD5 CHECKSUM) SAU KHI TẢI VỀ ?
+
HƯỚNG DẪN

PHẦN MỀM MD5-CHECKSUM.exe

DVD + Chu Thọ Xương (Ký Sự Muôn Dặm Tìm Mẹ)
+ Vua Thuấn (Đạo Hiếu Cảm Động Trời Đất)

Guong-Hieu-Thao-DVD.part01.exe
MD5 Checksum:fa604f6cd7443b88a4fa6bad11513074

Guong-Hieu-Thao-DVD.part02.rar
MD5 Checksum:c0964f8cc099cfa52e85f2251e1067f7

Guong-Hieu-Thao-DVD.part03.rar
MD5 Checksum:bc742082d04aa6f9f1f05c8de957b774

Guong-Hieu-Thao-DVD.part04.rar
MD5 Checksum:51f33c58910f577d75e2ef6277d9b109

Guong-Hieu-Thao-DVD.part05.rar
MD5 Checksum:cbe3c7a06d47fba99845336682cbe2ae

Guong-Hieu-Thao-DVD.part06.rar
MD5 Checksum:a25e3e920b5ac55789d2c90cbaeee195

Guong-Hieu-Thao-DVD.part07.rar
MD5 Checksum:72ab3bd564e1df8669d7991a268ba4af

Guong-Hieu-Thao-DVD.part08.rar
MD5 Checksum:7d666c3fd5fc8e3bf29b805abe235502

Guong-Hieu-Thao-DVD.part09.rar
MD5 Checksum:053e24f8901db2ca75b19a5d2fcbd4ef

Guong-Hieu-Thao-DVD.part10.rar
MD5 Checksum:291f3cc837feb0d0bd7776d70efabe98

Sau khi đã tải về đầy đủ các phần, chạy file
Guong-Hieu-Thao-DVD.part01.exe
ở cùng thư mục để tạo DVD hoàn chỉnh.

Gửi thư hồi âm:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: