(1 DVD) ĐỊA NGỤC & CỰC LẠC THẾ GIỚI

DVD ĐỊA NGỤC & CỰC LẠC THẾ GIỚI

| Phim Hoạt Hình |

(!) DVD

VÌ SAO PHẢI KIỂM TRA MÃ MD5 (MD5 CHECKSUM) SAU KHI TẢI VỀ ?
+
HƯỚNG DẪN

PHẦN MỀM MD5-CHECKSUM.exe

DVD + Ký Sự Trải Nghiệm Xuống Địa Ngục
+ Phật Thuyết A Di Đà Kinh

Dia-Nguc-Va-Cuc-Lac-DVD.part01.exe
MD5 Checksum:cb98d5c9722294a9b87fdd2464f42862

Dia-Nguc-Va-Cuc-Lac-DVD.part02.rar
MD5 Checksum:8022579caf63cf03d4357f6413fa96ae

Dia-Nguc-Va-Cuc-Lac-DVD.part03.rar
MD5 Checksum:f0e1b47cdcc8a7c5f9a9880a1feb01eb

Dia-Nguc-Va-Cuc-Lac-DVD.part04.rar
MD5 Checksum:8478add8445dbf364c44889685b1d513

Dia-Nguc-Va-Cuc-Lac-DVD.part05.rar
MD5 Checksum:93336a5c97cf7dfdc1d9e937766c888a

Dia-Nguc-Va-Cuc-Lac-DVD.part06.rar
MD5 Checksum:ace9a4e3cf4dd951ea0c6dc74cce7b84

Dia-Nguc-Va-Cuc-Lac-DVD.part07.rar
MD5 Checksum:b00613161a843e8178989ecd3472fa64

Dia-Nguc-Va-Cuc-Lac-DVD.part08.rar
MD5 Checksum:675ddc2e25ae2c1d6295ffa39ffc7246

Dia-Nguc-Va-Cuc-Lac-DVD.part09.rar
MD5 Checksum:da56d436ab6e89c508e6a998eca7fb1a

Dia-Nguc-Va-Cuc-Lac-DVD.part10.rar
MD5 Checksum:8ab92ccb33d6209fc98a35aaf988ff52

Sau khi đã tải về đầy đủ các phần, chạy file
Dia-Nguc-Va-Cuc-Lac-DVD.part01.exe
ở cùng thư mục để tạo DVD hoàn chỉnh.

Gửi thư hồi âm:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: