Thiện Căn – Phước Đức – Nhân Duyên

Bấm chuột phải vào con số đại diện cho thứ tự của tọa đàm, sẽ hiện ra một Menu > chọn “Save Link As” (Lưu file mp3 về máy)

Cư Sĩ Diệu Âm (Minh Trị)

Xin để lại hồi âm

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: